Produkter, tjenester og løsninger

Agder Asfalt AS leverer forskjellige produkter, tjenester og løsninger innenfor vår bransje på helårsbasis. 

Asfalt reparasjon og vedlikehold – tilbys hele året uten/med forbehold
Vi har fokus på sirkulærøkonomi og tilbyr miljøvennlige nisje tjenester og produkter som stopper og begrenser skadeomfang, som i de fleste tilfeller forlenger asfaltens levetid med flere år.

Helårs tjeneste: Uten værforbehold
Asfalt reparasjon/lapping av hull – skadeforebygging utføres normalt under alle værforhold og temperaturer.

Helårs tjeneste: Værforbehold
Reparasjoner av skader, sprekker – krever bra vær/stabil temperatur

Forebyggende vedlikehold: Værforbehold
Gir asfalten økt holdbarhet.

Tradisjonell asfaltering
Sesong tjeneste: følger normalt asfaltverkenes åpningstider
Vi utfører tradisjonelle bærekraftige asfalttjenester – og utfører håndlegging og spesialegging av mindre områder/krevende adkomst.
Maskin legging av på større områder.

 

Adresse: Skibåsen 39.
4636 Kristiansand. S. Norway
Tel: 477 36 888 - post@agderasfalt

© AGDER ASFALT  AS, All rights reserved